Năm 2024 có thể xuất hiện La Nina

Nguồn: https://vnews.gov.vn/video/nam-2024-co-the-xuat-hien-la-nina-110881.htm Từ khóa, Tags: #La_Nina #CPC #NWS #El_Nino #năm #nửa_sau #kéo_theo #Thái_Bình_Dương #hiện_tượng #lạnh #Nhiệt_độ #bất_thường #hình_thành #tác_động #chứng_kiến #dự_báo #xuất_hiện

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *